Ødegård AS
Fiskekjelke

Denne mannsbunaden har vore i bruk sidan 1600 talet. Detaljer syner at den er prega av militæruniformer eller på "moen" klede. Fiskekjelke vart nytta i Sigdal/Eggedal, Krødsherad, mot Ringerike og i Modum området i tillegg til Hallingdal.

Mykje tyder på at denne klesskikken fylgde vassvegane, noko som også handelsvegane gjorde. Det vart brukt både lang og knebukse. Vesten var oftast i same stoff og farge som jakke og bukse. Til bryllaups vart det brukt raud eller burgunder brokade i vesten.

Ødegård A.S leverer fiskekjelke i klede (ulike kvalitetar) og har fleire brokadevestar.