Ødegård AS
Fyrierm

Vart nytta på mannsbunaden fram til ca 1930 så var det borte fram til 1980 og deretter har bruken teke seg opp. Alle som laga fyrierm hadde ulike måtar å gjera dei på.

Det var fleire mønster og t.d. åttebladsrosa var ofte nytta. Initialer med farens fornavn vart brodert på, ofte med årstal.

Fyrierma vert kneppt fremst på skjorteermen. Frå gamalt vart det nytta svart botnfarge til begravelse og raud eller anna botnfarge til fest.